M&P logo
Autodesk Gold Partner

Prechod spoločnosti Autodesk na 1 model Autodesk Subscription

Vážení obchodní partneri,
Autodesk Collections=

Ako sme Vás vopred informovali aj v našich Newsletteroch, Autodesk uskutočnil niekoľko krokov, ktorými chce motivovať vlastníkov trvalých licencii na prechod k prenájmom:


- od 7.5.2017 došlo k celoplošnému zvýšeniu cien obnovy údržby (Autodesk Maintenance Plan – t.j. k trvalým licenciám) o 5%, ďalšie zvýšenie cien Maintenance Plan bude v máji roku 2018 o 10% a v máji roku 2019 o 20%, okrem toho sa dá tento maintenance renewal obnoviť už len na 1 rok.

- naopak, zvýhodnení budú zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre prechod z Maintenance na prenájom (Subscription) – od 15.6.2017 si môžu predĺžiť svoj kontrakt už formou prenájmu na určitú dobu (teda vymeniť aktívne trvalé licencie za časovo obmedzené) za tú istú cenu, akú majú na obnovu Maintenance s tým, že táto cena je garantovaná aj na ďalšie dva roky. Čím skôr na prenájom prejdete, tým Vás to bude menej stáť. Od štvrtého roka a počas ďalších rokov môžete Váš prenájom obnovovať za zvýhodnené ceny (predpoklad 15% nad dnešnou cenou maintenance), t.j. lacnejšie ako sú štandardné prenájmy.

- zákazník tak získa najnovšie a vylepšené funkcie produktov už v priebehu roka, ešte pre distribúciou nových verzii. Získate nepretržitý prístup k inováciám od spoločnosti Autodesk, aktualizáciám kľúčových produktov, cloudovým službám pre produkty pre stolové počítače a ďalším funkciám, a to v okamihu, kedy budú k dispozícii, bez akýchkoľvek ďalších nákladov.
Pre ďalšie podrobnejšie informácie kontaktujte, prosím, našich obchodníkov.

šipka hore